DNA İkon
Tasarım Yaklaşımı

DNA iconTasarım Yaklaşımı

Dna yaratıcı sürecini insan, doğa ve teknoloji üzerinde kurgular. Tasarımın merkezine insanı yerleştirir, doğayı örnek alır ve teknoloji ile beslenir.

İnsan; çevresiyle varolur, öğrenir ve gelişir. İşlevsel, kültürel, sosyal ve duyusal ihtiyaçlarına uygun alanı arar. Dna bu ihtiyaçları gözlemler ve araştırır. Tasarlarken bu doğrultuda akılcı, yaratıcı ve şaşırtıcı çözümler sunar. Sade ve ekonomik malzeme kullanımına rağmen dolu, akıcı tasarımlar ortaya koyar.

Doğa; insanı barındırır, kusursuz bir matematik ile işler ve tüm soruların cevabını gizler. Dna doğayı gözlemler, oranları, geometrisi ve işleyişi hakkında cevaplar arar. Doğayı taklit etmez ve hükmetmeye çalışmaz. Doğayı anlamaya çalışarak ondan esinlenir ve sürekli etkileşimde kalacak tasarımlar üretir.

Dna sunmuş olduğu çözümlerde teknolojiyi aktif olarak kullanır. Teknolojiyi tasarımın başlangıcından, yapı üretim, sistem ve malzemelerine kadar her seviyede araştırır ve maksimum şekilde kullanır. Tasarımlarını yapı bilgi modellemesi (BIM) üzerinden sanal ortamda uygulayarak yapar ve tüm üretim sürecini denetler. Dna multidisipliner bir platform olan BIM ile farklı katılımcılar arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde kurgulayarak tasarım yaparken, uygulamada karşılaşabilecek tüm sorunları önceden görür ve çözümler.

Dna, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, şehirle organik bağ kurabilecek, tasarımcıların, öğrencilerin bünyesinde çalışmalar yürütebileceği , araştırma geliştirme birimi; DipLab'i kurmuştur. Bu platform, mekansal işlevinin yanı sıra, Dna'ın inovatif bakış açısını destekler, her daim daha güncel ve sürdürülebilir tasarımların ortaya çıkarılmasına destek olur.