Future is NOW.

Portfolio

MOZDERİN İŞ MERKEZİ

Ofisimizin Antalya’da tasarladığı ofis yapısı 10. batı Akdeniz Mimarlık Ödülleri’nde Proje Dalı ödülüne sahiptir.

Antalya lara bölgesinde, kunduya giden yeni turizm yoluna cepheli, 1150 m2 lik bir arsa üzerine 1875 m2 inşaat alanlı tasarlandı. Avukat Mesut Özderin’in kurmuş olduğu, Özderin danışmanlık hizmetleri şirketinin yönetim binası işlevini görecek bu bina; farklı kimliği, sıradışı ve yalın tasarım diliyle öne çıkartılmak istendi. Bu doğrultuda bina işlevsel bir heykel gibi kurgulandı. Bu tasarım kendi kimliği ile birlikte, çevresindeki mimari kimliğin gelişimini de etkileyecek ve antalya kentinin vitrini olacak olan yeni turizm yolunun silüetinin gelişimine de katkıda bulunacaktır. Özderin danışmanlık çalışma sistemi olarak şeffaf ve açık ofis sistemini benimsemiş olup sadece yönetim kurulu başkanı için tanımlanmış bir kat ile şekillendi. Açık ofis sisteminin gereği olarak katlar da kendi aralarında bir galeri boşluğu ile birleştirildi. Tasarımın yönetim katını simgeleyen çatı kurgusu, bu katı destekleyen alt katların formunun dinamik biçimli kütlesel hareketleri, zeminden çatıya kadar kütlelere saplanarak çıkan çelik kolonlarla birleştirildi. Aynı zamanda bu, şirket şemasının ve birbiri arasındaki güçlü ilişkinin tasarıma dışavurumcu yansımasıdır. Şirketin yenilikçi ve modern yapısının tanımı bu tasarımda vücut bulduruldu.

EN RU TR