Future is NOW.

Portfolio

GREENIA

GREENİA

Antalya’nın yüksek yoğunluklu kent merkezi olan Adnan Menderes Bulvarında yeniden değerlendirme olarak düşünülen yapı DNA mimarlık tarafından tasarlandı.  Greenia yatay niteliksiz kentleşmeye alternatif olarak doğa ile doğru iletişime geçmenin ifadesi olarak günlük yaşam kalitesini artırmayı, çevreyi zenginleştirmeyi amaçlıyor.

DNA Mimarlık doğadan dokunuşlarını yine yapıya yansıtıyor. Kent içi yeşil alanları çoğaltmaya yönelik bu girişim Antalya kentinde, yüksek yoğunluklu bir yerleşim alanında planlanan 27 metre yüksekliğindeki dikey kabuktan oluşan yeniden geliştirme projesi. Kent içi yeşil alanları hızla yitirdiğimiz bir zamanda, yeşili zemindeki haklı sahnesine geri döndüremeyeceğimizi kabul ediyoruz. Fakat dikey bahçeleri kent ekolojisi adına umut verici kabul ediyoruz. Yapının teraslarında uygulanan kat bahçeleriyle birlikte hafif ve şeffaf halat ve ağ çözümleri ile bitkiler şehre taşınıyor. Kent büyümesine tepki olarak yayılma karşıtı bir duruş sergileyerek büyümeyi kontrol altına almak hatta durdurmak istiyoruz. Bu yüzden dikey yapılaşma, çeper alanıyla eşdeğer büyüklükte yaşam alanı öneriyor. Projenin benzer diğer diğer girişimlerden belirgin farkıysa, mikro klima yaratarak çevresinin ekolojik değerlerine de katkı sağlaması. Bunu; CO2 i ve toz partiküllerini emerek, oksijen üreterek, radyasyona karşı koruma sağlayarak ve ses kirliliğini önleyerek yapıyor. Projenin belirtilen hedeflerinden biri kentin flora ve fauna popülasyonunu canlandırmak. Bu noktada en dikkat çekici ayrıntılardan biri kuşkusuz bu dikey bahçelerin işlerliğini devam ettirmek. Sulama gereklilikleri, iklimsel nitelikler, cephelerin özellikleri ve bitkilerin katlardaki dağılımlarıyla sağlanabiliyor. Tekil yapılarla sınırlı kalmaması dikey bahçelerin bir ağ oluşturarak kentin ana parklarına hayat verme amacı ile kullanılması sağlanıyor. Belki de kent zeminindeki doğanın kaybedilişini üç boyutlu bir yeşil ağ kurma fırsatına dönüştürülmesi bu yaklaşımı çekici hale getiriyor.

EN RU TR