Future is NOW.

Portfolio

BUCAK KAPALI PAZAR ALANI VE KÜLTÜR MERKEZİ

Bucak kenti içinde yer alan ve günümüz şartlarında yetersiz olan açık pazar alanının kapalı pazar alanına dönüştürülme projesidir.

Haftanın bir günü kentin en etkin ticaret ve sosyalleşme alanlarından bir olan pazar yerlerinin , diğer günlerde de etkin kullanımının sağlanması üzerine geliştirilmiş bir program uygulanmıştır. İhtiyacı karşılayacak şekilde katlı pazar yeri olarak tasarlanan yapı, kapalı otopark, çok amaçlı salon, kiralanabilir ticari dükkanlar, cafe ve spor alanları ile desteklenmiştir. Kentin ortasında kalan bu alanın yaşayan, gelişen ve üreten bir alana dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda özellikle kentin içinde en büyük eksiklerden bir olan çok amaçlı toplantı salonu, kültür işlevi adı altında binada kendine yer bulmuştur. Yine oluşturulan kiralanabilir dükkanlar ile belediyenin kültür ve spor etkinliklerini düzenleyip geliştirebilmesi için kaynak yaratılmış , ticaret tüm günlere yayılmıştır. Spor alanları yerleşimi ile yapının kullanımı çeşitlendirilmiştir. Kapalı pazar yeri yapma isteği ile başlayan tasarım eklenen yeni işlevlerle birlikte karma bir yapıya dönüşmüş ve tüm bu işlevleri destekler bir biçimde sarmal bir transparan cephe ile bütünleştirilmiştir. Yerel bucak traverteni de yine bu tasarımda kendine show alanı bulmuş, cephe ve buluşma meydanı kaplamalarında kullanılmıştır.

EN RU TR